Μακρίνα Ράγκα

Ἡ παραμελημένη συζυγία μας καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὰ παιδιὰ μας

Παρασκευὴ 29 Ἰανουαρίου 2021, 19:00 μ.μ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Συζητώντας γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὴ χαλάρωση τοῦ γάμου, τὴ λύση του καὶ στὸ διαζύγιο ἡ ἀγαπητὴ μας δικηγόρος κ. Μακρίνα Ράγκα, θὰ μιλήσει γιὰ τὴν παραμέληση τῆς σχέσης, ἐν προκειμένῳ τὴς συζυγίας, ἀλλὰ καὶ τὰ προβλήματα ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει στὰ ἐμπλεκόμενα πρόσωπα καὶ εἰδικὰ στὰ παιδιὰ. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com