Ἐκδηλώσεις

«Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωτῆ», 21/12/13

Τὸ Σάββατο 21 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ ὁμιλήσῃ ἡ φιλόλογος- θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωτῆ».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Τὸ Σάββατο 21 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ ὁμιλήσῃ ἡ φιλόλογος- θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωτῆ».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.