Χωρίς κατηγορία

«Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ: Προφητεῖες καὶ προρρήσεις», Κυριακή 20/12

Tὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ: Προφητεῖες καὶ προρρήσεις».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Tὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ: Προφητεῖες καὶ προρρήσεις».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

σημ.: Το ίδιο θέμα θα αποτελέσῃ αντικείμενο της εκπομπης της Παρασκευῆς 18ης Δεκεμβρίου 7:00-8:00 μ.μ.
στην Οδύσσεια web tv
Για απευθείας σύνδεση με το πρόγραμμα πατήστε http://nsg.gr/?page_id=344.