Ἐκδηλώσεις

Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 1/2/2014

Τὸ Σάββατο 1 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:                            

«Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 1 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:                            

«Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.