Ἐκδρομές

Ἡ καλοκαιρινὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε. ἀπὸ 16 ἕως 21 Αὐγούστου προορισμὸς μονὲς καὶ ἀξιοθέατα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς περιοχῆς τῆς Ἀχρίδος (Παναγία Σουμελᾶ, Βεργίνα, κ.α.)

Ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε

 

Ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε

 

Ἡ καλοκαιρινὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε. θὰ γίνῃ ἀπὸ 16 ἕως 21 Αὐγούστου μὲ προορισμὸ μονὲς καὶ ἀξιοθέατα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς περιοχῆς τῆς Ἀχρίδος (Παναγία Σουμελᾶ, Βεργίνα, Παναγία Δοβρᾶ, πηγὲς Ἀραπίτσας στὴν Νάουσα, καταρράκτες Ἐδέσσης, μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Πτολεμαΐδος, λίμνη Καστοριᾶς, Πρέσπες, μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης καὶ τάφος τοῦ γέροντος Αὐγουστίνου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Ναούμ, λίμνη Ἀχρίδος, μεγάλο φαράγγι καὶ παλαιοὶ βυζαντινοὶ ναοί).

 

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς

τηλ.:210 52 30948, 6987 353063.