Ἐκδηλώσεις

Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ ἔξαρση τοῦ νεοπαγανισμοῦ, 8/3/2014

Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ ἔξαρση τοῦ νεοπαγανισμοῦ

                  Σάββατο 8 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Εἰσηγητὲς: π. Γεώργιος Μεταλληνός, μὲ θέμα: «Ἡ συνάντηση καὶ ἡ ἕνωση Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ».
Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ ἀνὰ τὴν οἰκουμένη».
Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ποιοί ἐγκρέμισαν τοὺς θεοὺς τῶν προγόνων μας».
Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Ἡ συμμετοχή σας θὰ εἶναι ὠφέλιμη γιὰ ὅλους.

σ.σ.  Σᾶς ἐνημερώνομε ὅτι ἐπανεξεδόθη τὸ βιβλιαράκι μὲ τοὺς «Χαιρετισμοὺς εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον», μὲ εἰσαγωγή, σχόλια καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο.

Πληρ/ίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., 104 31 Ἀθήνα,  τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606, email: epalxeis1974@gmail.com