Χωρίς κατηγορία

Ἑορταστικὴ Συνεστίαση, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 24/4 στις 13.30 μ.μ.

Ἑορταστικὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ τῶν Βαΐων 24 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 13:30 μ.μ.
Θὰ πραγματοποιηθῇ ἐπετειακὴ ἐκδήλωση, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 42 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις» καὶ ἐν
ὄψει τῆς Μ. Ἑβδομάδος.

Ἑορταστικὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ τῶν Βαΐων 24 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 13:30 μ.μ.
Θὰ πραγματοποιηθῇ ἐπετειακὴ ἐκδήλωση, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 42 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις» καὶ ἐν
ὄψει τῆς Μ. Ἑβδομάδος.
Ἡ ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου μας κ. Β. Τσούπρα, οἱ κατανυκτικοὶ ὕμνοι καὶ τὸ σπιτικὸ φαγητὸ μὲ ψαρικὰ καὶ ἄλλα ἐδέσματα καὶ κεράσματα θὰ μᾶς ἐμψυχώσουν καὶ θὰ μᾶς προετοιμάσουν νὰ εἰσέλθουμε μὲ σεβασμὸ στὴν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ νὰ χαροῦμε τὴν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ποὺ σημαίνει τὴν Ἀνάσταση ὅλων μας. Ἔτσι, ἐνισχυμένοι θὰ συνεχίσωμε τὸ πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο
τῶν Ἐπάλξεων γιὰ τὸ καλὸ ὅλων.