Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία

Τὴν Τρίτη 1η Ἰουνίου καὶ ὥρα 8 μ.μ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἑλληνορθοδόξου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος ἁγίου Ἰουστίνου, θὰ πραγματοποιηθῆ συζήτηση μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν διάδοση καὶ ἑδραίωση τοῦ Χριστιανισμοῦ».