Χωρίς κατηγορία

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Σάββατο 26/3

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία
Σάββατο 26 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Β. Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο.
• Παραδοσιακὰ καὶ ἐπετειακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία
Σάββατο 26 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Β. Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο.
• Παραδοσιακὰ καὶ ἐπετειακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.
Εἴσοδος ἐλεύθερη