Σοφία Μπεκρή

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ παιδεία

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου στὶς 8:00μ.μ. μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ,
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063