Σοφία Μπεκρή

Ἅγιος Σιλουανὸς Ἀθωνίτης (✝24 Σεπτεμβρίου): ὁ Ἅγιος ποὺ γνώρισε τὸν Θεὸ καὶ παραδόθηκε στὸ θέλημά Του

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κα Σοφία Μπεκρή.

ΣYNTONIΣTEITE: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ