Βασίλειος Μπαμπίλης

Ἅγιος Κωνσταντίνος, Ἅγιος Ἰωακεὶμ ὁ Παπουλάκης καὶ ἡ οἰκονομία τῆς Ἐκκλησίας

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Σήμερα, Σάββατο 22 Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063