Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Σοφία Μπεκρή

Ἁγία Θεοφανώ: Ὑπόδειγμα ταπείνωσης καὶ ἀγάπης.

Μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063