Ἐκδηλώσεις

Ἀπὸ τὴν ἀσωτία στὴν σωφροσύνη, 3/3/13 με τον π. Ἀνανία Κουστένη

Tὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 3 Μαρτίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, 

Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Tὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 3 Μαρτίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, 

Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

θὰ ὁμιλήσῃ ὁ π. Ἀνανίας Κουστένης μὲ θέμα:
«Ἀπὸ τὴν ἀσωτία στὴν σωφροσύνη».
Θὰ ἐπακολουθήσῃ παραδοσιακὴ συνεστίαση ὑπὲρ μορφωτικῶν καὶ κοινωνικῶν σκοπῶν.
 

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:

                         –   πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                 –  ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ        

                                          –  πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα

και  την έντεχνη ελληνική μουσική  παράδοση.

 

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.