Ἀπὸ τὴν προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε. στὴν Β. Εὔβοια (22-23/6): Ἱ. Μ. Ὁσ. Δαυϊδ

http://andronianoi.ucoz.com/news/ier_mon_osoy_dayd_gronto_sthn_breia_eboia_kont_sti_robipoy_eortzei_smera/2009-11-01-4026

http://andronianoi.ucoz.com/news/ier_mon_osoy_dayd_gronto_sthn_breia_eboia_kont_sti_robipoy_eortzei_smera/2009-11-01-4026