Ἐκδηλώσεις

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση, 26/12/2012, Πνευματικὸ κέντρο Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατσίου (6:00 μ.μ.)

Γιὰ τὰ Χριστούγεννα & τὸν Ἅγιο Στέφανο
 Tετάρτη 26 Δεκεμβρίου ὥρα 6:00 μ.μ.

              Πνευματικὸ κέντρο
Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατσίου
(ὁδὸς Ἀνδρεοπούλου & Κυπριάδου, κάτωθεν Ἱ.Ν.)
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
           – Παρακολούθηση τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου
– Προσφορὰ τσαγιοῦ καὶ ἄλλων κερασμάτων

Γιὰ τὰ Χριστούγεννα & τὸν Ἅγιο Στέφανο
 Tετάρτη 26 Δεκεμβρίου ὥρα 6:00 μ.μ.

              Πνευματικὸ κέντρο
Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατσίου
(ὁδὸς Ἀνδρεοπούλου & Κυπριάδου, κάτωθεν Ἱ.Ν.)
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
           – Παρακολούθηση τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου
– Προσφορὰ τσαγιοῦ καὶ ἄλλων κερασμάτων
           – Χριστουγεννιάτικα ἄσματα, παραδοσιακὰ κάλαντα
ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.