π. Βελισσάριος Γκεζερλής

“ΥΠΑΠΑΝΤΗ, Η ΑΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ” Μιὰ Θεολογικὴ καὶ Ὑμνολογικὴ προσέγγιση

Άπὸ τὸν Βελισσάριο Γκεζερλή, Δρ Πληροφορικῆς καὶ Ἱεροψάλτη

Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα στὶς 7:00μ.μ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ: Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
synpasitoisagiois.radio12345.com