Ἐκδόσεις

ΥΜΝΟΙ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Ἀθῆναι 2010
Εὐχαριστοῦμε τὸν φιλόλογο Κωνσταντίνο Γανωτὴν
διὰ τὴν πολύτιμον συνεργασίαν του ὠς καὶ
τὴν φιλὀλογον καὶ θεολόγον Σοφία Μπεκρῆ διὰ
τὴν ἐπιμέλειαν τῶν κειμένων.