Ἐκδηλώσεις

“Τὸ σωφρονιστικὸ σύστημα στὴν χώρα μας” 16/2/13

 Tὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ὀνησίμου, προστάτου τῶν φυλακισμένων,

οἱ Ἐπάλξεις διοργανώνουν ὁμιλία μὲ θέμα:

«Τὸ σωφρονιστικὸ σύστημα στὴν χώρα μας. Προβλήματα-προοπτικές».

Ὁμιλητὲς:

 Tὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ὀνησίμου, προστάτου τῶν φυλακισμένων,

οἱ Ἐπάλξεις διοργανώνουν ὁμιλία μὲ θέμα:

«Τὸ σωφρονιστικὸ σύστημα στὴν χώρα μας. Προβλήματα-προοπτικές».

Ὁμιλητὲς:

                        Βέννης Χρῆστος, δικηγόρος, πρόεδρος τοῦ Σ.Φ.Ε.Ε (Σύλλογος Φίλων Ἑλληνοφώνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ).

                        Παπασαραντόπουλος Ἰωάννης, Πρόεδρος τοῦ συλλόγου «Ὀνήσιμος».

Εἴσοδος ἐλεύθερη