Βασίλειος Τσούπρας,  Ἐκδηλώσεις

Τὸ Ζῶν Ὕδωρ ἐν μέσω ἐπιδημιῶν καὶ πυρκαγιῶν

Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

Τὸ Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος Βασίλειος Τσοῦπρας, μὲ θέμα:

«Τὸ Ζῶν Ὕδωρ ἐν μέσω ἐπιδημιῶν καὶ πυρκαγιῶν».

Ἡ ὁμιλία θὰ μεταδοθῇ καὶ διαδικτυακῶς, ἀπὸ τὸν σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ὅπως καὶ ἀπὸ τὸν συνεργαζόμενο διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Σημ.: Γιὰ τὴν ἀσφάλεια ὅλων τηροῦνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.