Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ τιμήσωμεν, Αἰκατερῖναν τὴν θείαν

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
και ὥρα 8:00μ.μ.,
μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Συντονιστῆτε:
ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ