Ἐκδηλώσεις

Τυρινὸ Βραδυνὸ το Σάββατο 9/3 στις Επάλξεις & Προσκυνηματική Εκδρομή την Κυριακή 10/3

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 9 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας
Θὰ πραγματοποιηθῇ ἑορταστικὸ βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, κεράσματα, παραδοσιακὸ πρόγραμμα καὶ σχετικὴ ὁμιλία μὲ θέμα: «ΔΩΡΑ ΘΕΟΥ ΤΟ ΤΡΩΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΤΕΥΕΙΝ». Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Προσκυνηματική Εκδρομή σε ιστορικές μονές την Κυριακή 10/3. Πληροφορίες 210 – 52 30 948 & 6936 901 606.

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 9 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας
Θὰ πραγματοποιηθῇ ἑορταστικὸ βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, κεράσματα, παραδοσιακὸ πρόγραμμα καὶ σχετικὴ ὁμιλία μὲ θέμα: «ΔΩΡΑ ΘΕΟΥ ΤΟ ΤΡΩΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΤΕΥΕΙΝ». Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Προσκυνηματική Εκδρομή σε ιστορικές μονές την Κυριακή 10/3. Πληροφορίες 210 – 52 30 948 & 6936 901 606.

 

Παρακαλονται λοι ο ναγνστες μας ν συμμετέχουν στν μιλία ατήν, στε ν ντιληφθομε ες βάθος τ πνευματικ λλ κα κοινωνικ μηνύματα τς περιόδου το Τριδίου κα ν τοιμαστομε καλύτερα γι τν εσοδό μας στν γία κα Μεγάλη Τεσσαρακοστή.