Χωρίς κατηγορία

Τυρινὸ Βραδυνὸ. Σαβ 12/3 στις 7 μ.μ.

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 12 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα: «Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις».
Τὰ τυρινὰ ἐδέσματα, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ ἡ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα θὰ τονώσουν τὴν θέλησή μας γιὰ
ἑλληνοορθόδοξη ζωὴ καὶ πολιτεία, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 12 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα: «Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις».
Τὰ τυρινὰ ἐδέσματα, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ ἡ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα θὰ τονώσουν τὴν θέλησή μας γιὰ
ἑλληνοορθόδοξη ζωὴ καὶ πολιτεία, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Εἴσοδος ἐλεύθερη


Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 13 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ
ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονές.
Πληροφορίες: 210-5230.948, 6987 353063.