Ἐκδηλώσεις

Τηλε-ἐκδήλωση μὲ ἐπετειακὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία τὴν 25ην Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00μμ

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063