Ἐκδόσεις

ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ,

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ, ΑΘΗΝΑ 2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ,

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ, ΑΘΗΝΑ 2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Εἰς μνήμην ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥὁ ὁποῖος μετέβαινε ἐνωρὶς στὴν Ἐκκλησὶα, ἀναγὶγνωσκε  τὰ ἐωθινὰ εὐαγγέλια καὶ ἔψαλε ὁ ἴδιος τὰ Δοξαστικὰ μὲ τὴ μελίστατη φωνή του.
Ἐμπερίεχεται καὶ ὁ Κατηχητικὸς Λόγος τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.