Ἐκδηλώσεις

Σύσκεψη γιὰ τὴν σημερινὴ κρίση καὶ τὸ καθῆκον τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων γιὰ τὴν σωστὴ ἀντιμετώπισή της

         Τὸ Σάββατο 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος πλ. Ὁμονοίας, θὰ πραγματοποιηθῇ σύσκεψη γιὰ τὴν σημερινὴ κρίση καὶ τὸ καθῆκον τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων γιὰ τὴν σωστὴ ἀντιμετώπισή της.
    Θὰ μιλήσουν οἱ: Βέννης Χρῆστος, δικηγόρος.
                                 Κόκκορη Μαγδαληνή, ἰατρὸς-θεολόγος,

         Τὸ Σάββατο 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος πλ. Ὁμονοίας, θὰ πραγματοποιηθῇ σύσκεψη γιὰ τὴν σημερινὴ κρίση καὶ τὸ καθῆκον τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων γιὰ τὴν σωστὴ ἀντιμετώπισή της.
    Θὰ μιλήσουν οἱ: Βέννης Χρῆστος, δικηγόρος.
                                 Κόκκορη Μαγδαληνή, ἰατρὸς-θεολόγος,
                                 Τσούπρας Βασίλειος, θεολόγος-κοινωνιολόγος.
     Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση καὶ θὰ παρθοῦν ἀποφάσεις.
        Εἴσοδος ἐλεύθερη
        Πληροφορίες στὰ τηλ.: 210 52 30 948, 6936 901606.