Ἐκδηλώσεις,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Σύσκεψη γιὰ τὴν κοινὴ γλῶσσα

Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 11:30 τὸ πρωΐ

Αἴθ. Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια 

            Οἱ εἰσηγήσεις θὰ ἀφοροῦν στοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ γίνῃ ἡ ἐκμάθηση τῆς «κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης», πρὸς κατανόηση τῶν θησαυρῶν τῆς ἑλληνικῆς σοφίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας.

Συντονίζει ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-φιλόλογος.

Πληροφορίες στὰ τηλ.: 210 5230948, 210 2469152, 6987 353063.