Χωρίς κατηγορία

“ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΙΟΥΣΤΊΝΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ” Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 7 μ.μ.

Τὴν Τετάρτη 6 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:«Συνάντηση Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ-Ἰουστῖνος, φιλόσοφος καὶ μάρτυς».

           Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Τετάρτη 6 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:«Συνάντηση Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ-Ἰουστῖνος, φιλόσοφος καὶ μάρτυς».

           Εἴσοδος ἐλεύθερη.