Μακρίνα Ράγκα

Συζυγικὴ ἀπιστία – ἡ ἑπόμενη μέρα

ἀπὸ τὴν κ. Μακρίνα Ράγκα

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σὲ συνέχιση τῶν ἐκπομπῶν τῶν προηγούμενων ἐβδομάδων, αὐτὴν τὴν Παρασκευὴ 5 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ ἡ κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρος, θὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὴ συζυγικὴ ἀπιστία.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063