Χωρίς κατηγορία

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΣΩΜΕΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣ, Κυριακή 12/11 στις 13.30 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις» Ζήνωνος 3 θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:
«Στῶμεν καλῶς καὶ πολιτευσώμεθα δικαίως».
Θὰ ἀκολουθήσῃ φθινοπωρινὴ συνεστίαση μὲ σπιτικὸ φαγητό, κεράσματα καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
Συμμετοχή στὴ συνεστίαση μὲ προσκλήσεις ποὺ θὰ διατίθενται στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ.
Σᾶς περιμένομε.
 

Τὴν Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις» Ζήνωνος 3 θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:
«Στῶμεν καλῶς καὶ πολιτευσώμεθα δικαίως».
Θὰ ἀκολουθήσῃ φθινοπωρινὴ συνεστίαση μὲ σπιτικὸ φαγητό, κεράσματα καὶ παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
Συμμετοχή στὴ συνεστίαση μὲ προσκλήσεις ποὺ θὰ διατίθενται στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ.
Σᾶς περιμένομε.