Σοφία Μπεκρή

Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Λυτρωτῆ

Μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Τὴν Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. θὰ ἀκούσουμε τὴν κ. Σοφία Μπεκρῆ καὶ θὰ ταξιδέψουμε ανὰ τοὺς αἰῶνες πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία, ἀναζητῶντας στὰ λόγια τῶν σοφῶν γιὰ τὶς προτυπώσεις τοῦ Χριστοῦ – Μεσσία, ποὺ ἀποτυπώνεται ὡς παράδειγμα θυσίας. Θὰ ἀναζητήσωμε ὅμως καὶ φράσεις στὶς ὁποῖες θὰ ἀναγνωρισωμε τὸν σπερματικὸ λόγο, εἰπωμένες μέσα ἀπὸ τὰ στόματα ἡρώων γνωστῶν ἕργων, ὅπως στὴν τραγωδία «Ἀντιγόνη» τοῦ Σοφοκλῆ.

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ