Ἐκδρομές

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ 26 – 28 Ὀκτωβρίου 2012

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ 26 /10  – 28 Ὀκτωβρίου 2012 (ὁδικῶς)
Βόρειος Ἤπειρος: Βουλιαράτι (μνημόσυνο πεσόντων) , Ἀργυρόκαστρο,  τάφος πατρο-Κοσμᾶ, Μονὴ Ἀρδενίτσας, Ἱ.Ν. Ἀναστάσεως στὰ Τίρανα καὶ Ἱ.Μ. Ἁγ. Βλασίου στὸ Δυρράχιο κλπ.
 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ 26 /10  – 28 Ὀκτωβρίου 2012 (ὁδικῶς)
Βόρειος Ἤπειρος: Βουλιαράτι (μνημόσυνο πεσόντων) , Ἀργυρόκαστρο,  τάφος πατρο-Κοσμᾶ, Μονὴ Ἀρδενίτσας, Ἱ.Ν. Ἀναστάσεως στὰ Τίρανα καὶ Ἱ.Μ. Ἁγ. Βλασίου στὸ Δυρράχιο κλπ.
 
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς:  210 52 30948 6936 901606.