Ἐκδρομές

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή, Κυριακή 2 Μαρτίου

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 2 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς τῆς Πελοποννήσου.
Πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ τόπο ἀναχωρήσεως καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες στὰ τηλ.: 210 5230.948,


Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ χοροί,

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 2 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς τῆς Πελοποννήσου.
Πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ τόπο ἀναχωρήσεως καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες στὰ τηλ.: 210 5230.948,


Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ χοροί,

ὥρα 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν,

μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν.
Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
Πληρ/ίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,
τηλ: 210 5230948, 6987 353063.