Χωρίς κατηγορία

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή, Κυριακή 13/3

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 13 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονές.
Πληροφορίες: 210-5230.948, 6987 353063.

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 13 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονές.
Πληροφορίες: 210-5230.948, 6987 353063.