Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ, Κυριακή 26/2

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρουαρίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς γιὰ τὴν

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 26 Φεβρουαρίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς γιὰ τὴν
           παρακολούθηση τὸ πρωῒ τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς συγγνώμης                                                                 Ἀναχώρηση
7:00 π.μ. ἀπὸ τὴν ὁδὸ Γ’ Σεπτεμβρίου, πλ. Ὁμονοίας.
Πληροφορίες: 210-5230.948, 6936 901606