Ἐκδηλώσεις,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Παρουσίαση βιβλίου

Τὸ Σάββατο 5 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῆ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,
Ζήνωνος 3, ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Β. Τσούπρα, μὲ τίτλο: «Ὀργάνων τάξεως ἀταξίες», τηρουμένων τῶν ἀναγκαίων μέτρων, λόγῳ τῆς πανδημίας.