Ἐκδηλώσεις

Πανηγυρικὴ ἐκδήλωση: Κυριακὴ 25η Μαρτίου 2012

      Τὴν 25η Μαρτίου, ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ὥρα 1:30μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3,( β’ ὄρ). Ὁμόνοια, 

      θὰ πραγματοποιηθῆ πανηγυρικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τοῦ 1821 καὶ γιὰ τὴν συμπλήρωση 35

      Τὴν 25η Μαρτίου, ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ὥρα 1:30μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3,( β’ ὄρ). Ὁμόνοια, 

      θὰ πραγματοποιηθῆ πανηγυρικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τοῦ 1821 καὶ γιὰ τὴν συμπλήρωση 35

       χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἑλληνικῆς Χριστιανοκοινωνικῆς Ἑνώσεως (Ε.Χ.Ε).
       Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
                              • Ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.
                              • Παραδοσιακὰ ἄσματα, ποιήματα καὶ μηνύματα, ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.
                              • Γεῦμα μὲ ψαρικὰ ἐδέσματα καὶ συναφῆ κεράσματα.

      Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ λάβουν μέρος στὸ γεῦμα παρακαλοῦνται νὰ τὸ δηλώσουν μέχρι τὸ Σάββατο 24 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ. γιὰ τὸν κανονισμὸ τῶν μερίδων.

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλέφωνα: 210 52 30948, 6936 901606.

 

         Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

                                            Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. μαθήματα παραδοσιακῶν χορῶν, στὶς 7:00μμ σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 7:00 μ.μ. περιστασιακῶς πνευματικὲς ὁμιλίες ὡς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ διακεκριμένους ὁμιλητές.
                   Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς.
                   Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
                                                           Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 5230948.

                                                                                          Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω

             Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴ νέα αἴθουσά των,Ἀναγεννήσεως 19          (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.30 μ.μ.