Χωρίς κατηγορία

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ, Τετάρτη 13/4 στις 6 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου Ομονοίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τὴν Τετάρτη 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας θὰ ψαλῇ ὁ Μέγας Κανών, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας,  θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ μορφωτικὴ ἀξία τοῦ Μεγάλου Κανόνος»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τὴν Τετάρτη 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας θὰ ψαλῇ ὁ Μέγας Κανών, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας,  θεολόγος – κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ μορφωτικὴ ἀξία τοῦ Μεγάλου Κανόνος»

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948,
κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr