Χωρίς κατηγορία

Οἱ Χριστιανοὶ τὸ ἁλάτι τῆς κοινωνίας, Κυριακή 16/11 στις 7 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ 16 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, μὲ θέμα:

«Οἱ  Χριστιανοὶ τὸ  ἁλάτι  τῆς κοινωνίας

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 16 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, μὲ θέμα:

«Οἱ  Χριστιανοὶ τὸ  ἁλάτι  τῆς κοινωνίας

Εἴσοδος ἐλεύθερη.