Ἐκδηλώσεις

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΗΘΗΘΗΣΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ (φωτὀ ἀπὸ ἀρχείο)