Ἐκδηλώσεις

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, 25 Ιανουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ὁμιλητὴς : Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος.

Είσοδος Ελεύθερη

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ὁμιλητὴς : Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος.

Είσοδος Ελεύθερη