Μακρίνα Ράγκα

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΡΟΚΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, Παρασκευὴ 19 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063