Χωρίς κατηγορία

«Μετὰ τὴν Κύπρο τί;» Τετάρτη 20 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.

Τὴν Τετάρτη 20 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ στὴν Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’, ὄρ.Ὁμόνοια,   θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν 42α θλιβερὴ ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα στὴν Μεγαλόνησο Κύπρο μὲ τὴν προδοτικὴ στάση τῶν δῆθεν συμμάχων μας.
Θὰ μιλήσουν οἱ:
Ν. Ταμουρίδης, Ἀντιστράτηγος έ. ἀ.,
Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος  καὶ Εμ. Μηλιαράκης, δημοσιογράφος.

Τὴν Τετάρτη 20 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ στὴν Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’, ὄρ.Ὁμόνοια,   θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν 42α θλιβερὴ ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα στὴν Μεγαλόνησο Κύπρο μὲ τὴν προδοτικὴ στάση τῶν δῆθεν συμμάχων μας.
Θὰ μιλήσουν οἱ:
Ν. Ταμουρίδης, Ἀντιστράτηγος έ. ἀ.,
Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος  καὶ Εμ. Μηλιαράκης, δημοσιογράφος.
Μὲ θέμα:«Μετὰ τὴν Κύπρο τί;». Θὰ ἀναλυθῇ ἡ σημερινὴ κατάσταση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων ἐν σχέσει μὲ τὰ τεκταινόμενα ἀνθελληνικὰ σχέδια.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.