Χωρίς κατηγορία

Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ τελεστῇ ἁγιασμὸς γιὰ τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος