Ἐκδρομές

Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου 2012, Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

   26 Φεβρουαρίου 2012,  Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς τῆς Πελοποννήσου.

     Πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ τόπο ἀναχωρήσεων καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606

 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή

   26 Φεβρουαρίου 2012,  Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς τῆς Πελοποννήσου.

     Πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ τόπο ἀναχωρήσεων καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606

 

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

      Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

  Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 7:30 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.

   Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 7:00 μ.μ. πνευματικὲς ὁμιλίες ὡς καὶ πολιτιστικὲς    ἐκδηλώσεις ἀπὸ διακεκριμένους ὁμιλητές.

   Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

      Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 5230948.

Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω

   Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴ νέα αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 19  (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.30 μ.μ.