Ἐκδηλώσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/2019 ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

            Τὴν Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ὁ Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2019-2020 μὲ σύντομη ὁμιλία γιὰ τὶς προοπτικὲς καὶ δυσκολίες τοῦ μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου  καὶ μὲ ποιοτικὰ ἄσματα ποὺ θὰ ἀποδώσῃ στὸ τέλος ἡ χορῳδία «Ἐπάλξεις».

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω τελετὴ καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, γιατὶ στὶς δύσκολες μέρες ποὺ διέρχεται ἡ χώρα μας χρειάζεται τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συνεργασία ὅλων.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,

Β. Τσούπρας.