Γενικά,  Ἐκδρομές,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Κατασκήνωση -Καλοκαιρινὲς δραστηριότητες

Καλοκαιρινὲς δραστηριότητες

 

Ἀπὸ 16 Ἰουλίου ἕως 23 Αὐγούστου οἱ δραστηριότητες στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια θὰ εἶναι περιορισμένες.

 

κατασκηνωτικὴ περίοδος γιὰ τὰ μέλη τῶν Ἐπάλξεων στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱ.Μ. Ἠλείας (στὴν Σκαφιδιὰ) θὰ εἶναι ἀπὸ 18-31 Ἰουλίου.

 

Καλοκαιρινὲς δραστηριότητες

 

Ἀπὸ 16 Ἰουλίου ἕως 23 Αὐγούστου οἱ δραστηριότητες στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια θὰ εἶναι περιορισμένες.

 

κατασκηνωτικὴ περίοδος γιὰ τὰ μέλη τῶν Ἐπάλξεων στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱ.Μ. Ἠλείας (στὴν Σκαφιδιὰ) θὰ εἶναι ἀπὸ 18-31 Ἰουλίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210 52 30948, 6987 353063.