Βασίλειος Τσούπρας,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Καταργῶντας τοὺς φυλετικοὺς ἀποκλεισμούς

Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 8:00μ.μ. μὲ τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο.

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλή ακρόαση!

Επικοινωνία: 6987353063