Χωρίς κατηγορία

Καλοκαιρινὴ Κατασκήνωση 18/7 -15/8 & Μορφωτική Εκδρομή στην Ιταλία 17/8 -23/8

            Ὁ κατασκηνωτικὸς χῶρος στὴν Σκαφιδιὰ θὰ παραχωρηθῇ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἠλείας στὰ μέλη τῶν Ἐπάλξεων ἀπὸ 18 Ἰουλίου μέχρι 15 Αὐγούστου. Τὸ εἰδυλλιακὸ τοπίο, ἡ γειτνίαση μὲ τὴν Ἱ. Μ. Παναγίας Σκαφιδιᾶς, ἡ καθαρὴ θάλασσα καὶ ὁ κοινοβιακὸς τρόπος ζωῆς τῶν κατασκηνωτῶν θὰ συμβάλουν στὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ξεκούραση τῶν κατασκηνωτῶν καὶ θὰ τονώσουν τὴν θέληση ὅλων γιὰ συνέχιση τοῦ μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου ἐπ’ ὠφελείᾳ ὅλων.  Πληροφορίες καὶ δηλώσεις στὰ τηλ.: 210 5230948, 6936 901606.

            Ὁ κατασκηνωτικὸς χῶρος στὴν Σκαφιδιὰ θὰ παραχωρηθῇ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἠλείας στὰ μέλη τῶν Ἐπάλξεων ἀπὸ 18 Ἰουλίου μέχρι 15 Αὐγούστου. Τὸ εἰδυλλιακὸ τοπίο, ἡ γειτνίαση μὲ τὴν Ἱ. Μ. Παναγίας Σκαφιδιᾶς, ἡ καθαρὴ θάλασσα καὶ ὁ κοινοβιακὸς τρόπος ζωῆς τῶν κατασκηνωτῶν θὰ συμβάλουν στὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ξεκούραση τῶν κατασκηνωτῶν καὶ θὰ τονώσουν τὴν θέληση ὅλων γιὰ συνέχιση τοῦ μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου ἐπ’ ὠφελείᾳ ὅλων.  Πληροφορίες καὶ δηλώσεις στὰ τηλ.: 210 5230948, 6936 901606.

Ἐκδρομὴ στὴν Ἰταλία

          Ἀπὸ 17 ἕως 23 Αὐγούστου μέλη τῆς Ε.Χ.Ε. θὰ πραγματοποιήσουν μορφωτικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἰταλία μὲ ἐπισκέψεις  σὲ ἀξιοθέατα τῆς Ῥώμης, τῆς Νεαπόλεως, τῆς Πομπηΐας, τοῦ Ῥηγίου, τῆς Σικελίας καὶ ἄλλων ἑλληνοφώνων περιοχῶν.

            Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νὰ δηλώσουν ἀμέσως, γιὰ νὰ κανονιστοῦν οἱ θέσεις τοῦ πλοίου. Περισσότερες πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210 5230948, 6936 901606.

            Σημείωση:Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ θέρους τὰ γραφεῖα θὰ εἶναι ἀνοιχτά. Ὁμιλίες δὲν θὰ γίνωνται στὴν κεντρικὴ αἴθουσα ἀλλὰ μόνον κάθε Τρίτη βράδυ στὶς Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω (ὁδὸς Ἀναγεννήσεως 19). Ἡ πρώτη γενικὴ συγκέντρωση στὴν Ζήνωνος 3 θὰ γίνῃ  τὸ Σάββατο  2 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Θερμὴ Παράκληση

          Παρακαλοῦμε θερμῶς τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἐπάλξεων νὰ ἐνισχύσουν τὸ κοινό μας ἔργο, γιατὶ λόγῳ τῆς γενικῆς κρίσεως ἡ ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος κινδυνεύῃ νὰ ἀνασταλῇ. Ἄς κάνωμε ὅλοι μιὰ προσπάθεια γιὰ τὴν συνέχισή της γιὰ  τὸ καλὸ ὅλων.

            Περιμένομε τὶς ἀρωγές σας ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνση «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα ἢ μέσῳ τραπέζης: Ἀριθμὸς Λογαριασμοῦ Ἐθνικῆς Τραπέζης:  0041-00679200.