Ἐκδηλώσεις

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr


Ἐν Ἀθήναις, τῇ 25ῃ Σεπτεμβρίου 2019


Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

 Τὸ  Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:

                      «Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ ἑλληνοορθόδοξος κυβερνήτης».

 Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὴν προσφορὰ τοὺ πρώτου κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν δράση τῶν ξένων πρακτόρων στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ προσέξωμε περισσότερο καὶ νὰ συνεργαστοῦμε γιὰ  τὸ καλὸ τοῦ τόπου.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,
Β. Τσούπρας